Oferta archiwalna

Starszy Specjalista ds. planowania i kontroli finansowej

Oferta archiwalna

3 600,00 zł

Oferta archiwalna.

Dane kontaktowe niedostępne.

umowa o pracę


praca planista Szczecinek, praca zarząd Szczecinek, praca rachunkowość Szczecinek

 • Współudział w opracowywaniu budżetu komórki organizacyjnej
 • Bieżące
  monitorowanie realizacji budżetu komórki organizacyjnej oraz okresowe
  przygotowywanie raportów z wykonania budżetu dla wewnętrznych potrzeb
  komórki organizacyjnej wraz z prognozą realizacji budżetu
 • Sporządzanie problemowych analiz w zakresie działalności komórki organizacyjnej
 • Zapewnienie przestrzegania terminów obowiązujących w procesie tworzenia i monitorowania realizacji budżetów w spółce
 • Prawidłowa
  kwalifikacja i rejestracja zdarzeń gospodarczych na poszczególne
  rodzaje kosztów i obiektów kontrolingowych, występowanie o dokonanie
  przeksięgowań
 • Wykonywanie kalkulacji wyliczeń rezerw i odpisów aktualizacyjnych
 • Weryfikacja poprawności księgowań bieżących oraz poprawności zamknięć okresowych ksiąg rachunkowych
 • Współudział w przygotowaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
 • Współudział w przygotowaniu raportów okresowych na potrzeby sprawozdawczości giełdowej


Wymagania

Wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne, finansowe)
Minimum 3 lat doświadczenia zawodowego, w tym minimum 1 lata w obszarze planowania, analiz finansowych lub kontrolingu. Podstawowa znajomość zasad rachunkowości finansowej, rachunku kalkulacyjnego kosztów
Podstawowa znajomość zasad i metod budżetowania
Sprawne posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym MS Excel i edytorem tekstu MS Word
Odpowiedzialność / samodzielność
Umiejętność analitycznego i krytycznego myślenia
Umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktów interpersonalnych na wszystkich szczeblach organizacji

Dodatkowymi atutami będą:

Znajomość SAP
Znajomość MSSF
Znajomość branży energetycznej


Oferujemy

Zatrudnienie w renomowanej polskiej spółce grupy kapitałowej
Pracę w dynamicznym zespole
Bardzo duże możliwości rozwoju zawodowego
Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość uczestnictwa w szkoleniach


Klauzule informacyjne

Aplikuj

Ważne do: 2020.04.11, wyświetleń: 883

nr ogłoszenia: 86